Ochrana osobních údajů

aktualizujeme

Zásady ochrany osobních údajů zapsaného spolku VYSTOPOVAT.CZ, z.s.

(dále jen Zásady)

Tyto Zásady mohou být pravidelně aktualizovány v reakci na změny v našich postupech zpracování osobních údajů v souvislosti se službami nebo v návaznosti na změny platné právní úpravy. Každá aktualizace bude uvedena s datem poslední změny. Nejaktuálnější verzi Zásad naleznete vždy na tomto linku: http://vlcihalir.cz/ochrana-osobnich-udaju

Jsme si vědomi, jak důležité je soukromí pro uživatele našich webových stránek, proto se chceme ujistit, že porozumíte způsobu, jakým shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje při službách poskytovaných zapsaným spolkem VYSTOPOVAT.CZ, z.s.

Na svých webových stránkách a sociálních sítích nabízíme řadu aktivit vlastních nebo sdílených, organizujeme a zprostředkováváme osvětovou a dobrovolnickou činnost, vytváříme a koordinujeme charitativní projekty. Údaje získané prostřednictvím této činnosti shromažďujeme, používáme, sdílíme a ukládáme způsoby popsanými v těchto Zásadách. 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je zapsaný spolek VYSTOPOVAT.CZ, z.s., se sídlem Praha 10, Moskevská 369/25, PSČ 101 00, IČO: 026 21 134, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 26643 (dále také jen "Správce")

Správce osobních údajů

TŘETÍ SUBJEKT JAKO SPRÁVCE

VYSTOPOVAT.CZ je ve věci zpracování osobních údajů správcem údajů. V případě některé komunikace v rámci osvětové činnosti, soutěží, dobrovolnictví a poskytování produktů či služeb s charitativním podtextem může být také správcem údajů třetí subjekt. Pokud je tomu tak, bude na to upozorněno a bude umístěn odkaz na jejich vlastní Zásady ochrany osobních údajů s příslušným vysvětlením.

Třetí subjekt jako správce

VAŠE PRÁVA

Vaše osobní údaje patří vám. Můžete nás požádat, abychom vám poskytli informace o shromažďovaných údajích, a můžete nás požádat o jejich odstranění nebo o opravu nepřesností. Také nás můžete požádat, abychom omezili zpracování, sdílení nebo přenos osobních údajů a také abychom vám poskytli shromážděné osobní údaje, abyste je mohli použít pro své vlastní účely. Nicméně požadavek na výmaz osobních údajů může mít také za následek ztrátu přístupu k poskytovaným aktivitám. Nebudeme moci vymazat takové údaje, které musíme uchovávat na základě platných právních předpisů.

Chcete-li učinit požadavek týkající se vašich práv nebo vznést dotaz, kontaktujte nás:

You will be unable to submit the form unless you turn your javascript on.

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Tyto Zásady platí pro všechny naše služby a v případě potřeby poskytujeme také další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s konkrétními službami.

PŘEHLED OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete přímo. Vaše osobní údaje propojujeme na užití služeb, v rámci kterých jste nám tyto údaje poskytli. Osobní údaje rovněž používáme k poskytování reklamy přizpůsobené vašim zájmům.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s přidruženými společnostmi ke VYSTOPOVAT.CZ a také se společnostmi, které poskytují či organizují služby jménem našeho spolku. Dále je můžeme sdílet s důvěryhodnými partnery, kteří vám poskytují požadované produkty a služby a informace o produktech a službách, které vás zajímají. Osobní údaje sdílíme s orgány veřejné moci, pokud je to vyžadováno právními předpisy za účelem ochrany spolku VYSTOPOVAT.CZ a jejich uživatelů.

JAKÝM ZPŮSOBEM SHROMAŽĎUJEME A NAKLÁDÁME S OSOBNÍMI ÚDAJI

Online služby umožňují, abyste nám poskytli údaje přímo. Může se tak stát při vytvoření účtu nebo profilu, pokud nám chcete napsat prostřednictvím webového formuláře nebo se zapojit do některé aktivity jako jsou dobrovolnické služby, vědomostní či jiné soutěže. V těchto případech můžete být požádání o určité údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo. V některých případech v rámci vědomostních kvízů také o upřesnění věku.

Pokud si u nás, případně přes nás, objednáte produkt nebo službu, můžeme vás požádat o vaše jméno, adresu, kontaktní údaje, dodací a platební údaje, abychom mohli vaši poptávku / objednávku zpracovat.

Budeme shromažďovat následující údaje: vámi poskytnuté údaje spolu s verzi vybrané služby, čas a dobu poskytnutých údajů v souvislosti s konkrétní službou / účastí / zaslaným dotazem.