Sběr kontaktních údajů spolku a jeho partnerů jako telefonní či faxová čísla, e-mailové adresy z těchto webových stránek pro komerční a jiné účely, včetně kontaktování za účelem nesouvisejících nabídek služeb, je výslovně nežádoucí.

Kontaktní údaje uvedené na těchto webových stránkách a v tirážích nesmí být kopírovány ani uchovávány v rešeršním systému, nesmí být reprodukovány v žádné editovatelné podobě nebo šířeny jakýmkoliv způsobem s výjimkou případů, kdy k tomu byl udělen ze strany spolku písemný souhlas nebo již existuje partnerský vztah. Provozovatel webových stránek, spolek SPINNING GUIDE.CZ, a všechny osoby uvedené na této webové doméně nesouhlasí s jakýmkoli komerčním využitím a dalším předáváním jejich osobních dat v komerční oblasti.